Zadanie z projektu „Kultura, media, natura – innowacyjne podejście do dziedzictwa obszaru LGD Morawskie Wrota” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.